Raamatupidamise teenused

Raamatupidamise teenused:
  • Täielik raamatupidamisteenuste pakett erineva äriprofiiliga ettevõtetele;
  • Maksuaruandlus;
  • Kliendi huvide esindamine Maksu- ja Tolliametis;
  • Raamatupidamisaruandluse taastamine;
  • Audiitorkontroll;
  • Maksuseadustealane konsultatsioon;
  • Vahearuannete ja likvideerimisaruannete koostamine.